An Tâm Song Hành

Gia đình là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Cuộc sống chỉ thật sự hạnh phúc và ý nghĩa khi luôn có gia đình kề bên. Hãy để yêu thương đong đầy hơn mỗi ngày cho bạn và gia đình cùng nhau tận hưởng cuộc sống thật trọn vẹn bằng một kế hoạch tài chính vững vàng cho tương lai. Với An Tâm Song Hành, Dai-ichi Life Việt Nam tự hào mang đến một giải pháp bảo vệ tài chính tối ưu để giúp bạn chở che vẹn toàn cho tổ ấm thân yêu, chủ động vun đắp tương lai và hạnh phúc lâu dài.

Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi
Tuổi tối đa kết thúc bảo hiểm: 100 tuổi
Thời hạn hợp đồng: Từ 11 năm – 100 năm

Quy tắc và Điều khoản Hợp đồng bảo hiểm (Xem chi tiết)
Tài liệu giới thiệu sản phẩm (Xem chi tiết)

Báo cáo hoạt động qũy Liên kết chung (xem chi tiết)

Thông báo lãi suất đầu tư của Quỹ liên kết chung (xem chi tiết)
Thông báo lãi suất áp dụng cho hợp đồng  (Xem chi tiết)