An Thịnh Đầu Tư

An Thịnh Đầu Tư là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, giúp bảo vệ tài chính vững chắc cho hiện tại và mang đến cơ hội tích lũy đầu tư, gia tăng tài sản hiệu quả cho tương lai. Với sự hỗ trợ đầu tư chuyên nghiệp từ Công ty Tài chính hàng đầu Nhật Bản, khách hàng có cơ hội tiếp cận danh mục đầu tư đa dạng và chất lượng từ cổ phiếu của các công ty hàng đầu tại Việt Nam cho đến trái phiếu, tiền gửi và các sản phẩm đầu tư có thu nhập cố định khác. sản phẩm An thịnh đầu tư
An Thịnh Đầu Tư – giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu bảo vệ và đầu tư của bạn:

Bảo vệ toàn diện cho bản thân và gia đình trước mọi rủi ro trong cuộc sống.

Tạo dựng tài sản một cách hiệu quả và bền vững với sự hỗ trợ đầu tư chuyên nghiệp từ Công ty Tài chính hàng đầu Nhật Bản.

Có 05 giải pháp đầu tư chuyên biệt, phù hợp với nhiều nhu cầu và khẩu vị đầu tư khác nhau.

Cơ hội đầu tư vào danh mục cổ phiếu ngành Tài chính và 30 công ty hàng đầu về vốn hóa và thanh khoản tại Việt Nam.

Linh hoạt thay đổi giải pháp đầu tư trước biến động của thị trường hoặc theo nhu cầu.

Bảo vệ trọn đời để bạn an tâm tận hưởng cuộc sống
Với mức phí hợp lý, An Thịnh Đầu Tư mang đến cho bạn sự bảo vệ toàn diện trước những rủi ro bất trắc trong cuộc sống đến năm 99 tuổi.
Bảo vệ toàn diện trước rủi ro Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong
Nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước năm 65 tuổi hoặc Tử vong, khách hàng sẽ nhận được Số tiền bảo hiểm cùng toàn bộ Giá trị quỹ hợp đồng.
Tăng thêm quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Tử vong do tai nạn
Nhận thêm 20% Số tiền bảo hiểm, tối đa đến 1 tỷ đồng nếu Người được bảo hiểm Tử vong do tai nạn trong độ tuổi từ 5 – 65 tuổi.
Nhận ngay khoản hỗ trợ kịp thời với Quyền lợi Chu toàn hậu sự
Để hỗ trợ kịp thời cho khách hàng, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ ứng trước một phần Quyền lợi tử vong bằng 10% Số tiền bảo hiểm, tối đa lên đến 30 triệu đồng tính trên một Người được bảo hiểm mà không cần chờ xem xét giải quyết quyền lợi bảo hiểm như quy trình thông thường.
Chủ động điều chỉnh và gia tăng mức bảo vệ
Trong suốt thời gian tham gia, bạn có thể:
Tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm theo nhu cầu ở từng giai đoạn cuộc sống.
Thêm một khoản phí hợp lý để tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ và gia tăng bảo vệ cho bản thân cùng gia đình phòng khi tai nạn, bệnh hiểm nghèo, nằm viện…

Tuổi tham gia: Từ 30 ngày tuổi – 65 tuổi
Tuổi tối đa kết thúc bảo hiểm: 99 tuổi

Quy tắc và Điều khoản Hợp đồng bảo hiểm (Xem chi tiết)
Phụ lục nội dung sửa đổi Quy tắc và Điều khoản hợp đồng (Xem chi tiết)
Tài liệu giới thiệu sản phẩm (Xem chi tiết)

Giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị. (Xem chi tiết)