Bệnh viện An Bình

Bệnh Viện An Bình Khu Dịch Vụ/Khu VIP

THÔNG TIN LIÊN LẠC
 146  An Bình, Phường 7, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 3923 4260
www.benhvienanbinh.vn
     GIỜ MỞ CỬA
      Thứ hai – Thứ bảy: 06:30 – 11:00 & 12:30 – 16:00