Bệnh Viện Nhiệt Đới trung Ương

Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương - Cơ sở 1

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Quận Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam

(024) 3581 0172 / Tổng đài: 1900 3228

http://benhnhietdoi.vn/

 

     GIỜ MỞ CỬA

Thứ hai – Thứ sáu: 08:00 – 17:00