Bệnh viện nhiệt đới TW cs2

Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương - Cơ sở 2

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 78, Đường Giải Phóng, Hà Nội, Việt Nam

(024) 3576 3491

http://benhnhietdoi.vn/

     GIỜ MỞ CỬA

Thứ hai – Thứ sáu: 08:00 – 17:00