Bệnh Viện Colombia Asia Bình Dương

THÔNG TIN LIÊN LẠC
Lô 178 Hoa Lân, Phường Thuận Giao, Tp. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
(0274) 381 9933
www.columbiaasia.com/vietnam/vn
     GIỜ MỞ CỬA
      Thứ hai – Thứ bảy: 07:30 – 11:30 & 13:00 – 16:30