Bệnh viện Colombia Gia Định

Bệnh Viện Colombia Gia Định

THÔNG TIN LIÊN LẠC
 Số 1 Nơ Trang Long, Phường 14 ,Quận Bình Thạnh , Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 (028) 3803 0678
 www.colombiaasia.com/gia-dinh
     GIỜ MỞ CỬA
      Thứ hai – Thứ sáu: 08:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00
      Thứ bảy: 08:00 – 12:00