Bệnh viện đa khoa Hồng Đức 3

Bệnh Viện Hồng Đức III

THÔNG TIN LIÊN LẠC

39 Hồ Văn Cống, Phường Tương Bình Hiệp, Bình Dương, Việt Nam

(0274) 366 8989

www.bvsaigonbinhduong.vn

     GIỜ MỞ CỬA

      Thứ hai – Thứ bảy: 08:00 – 16:00 (Trừ Ngày Lễ)