Bệnh viện Vinmec central Park

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Central Park

THÔNG TIN LIÊN LẠC
 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 (028) 3622 1166
 www.vinmec.com
     GIỜ MỞ CỬA
      24/7