Bệnh viện đa khoa Tân Hưng

Bệnh Viện Đa Khoa Tân Hưng

THÔNG TIN LIÊN LẠC
871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 3776 0648
www.benhvientanhung.com
     GIỜ MỞ CỬA
      Thứ hai – Thứ sáu: 07:00 – 11:30 & 13:00 – 16:00
      Thứ bảy: 07:00 – 11:30 (Trừ Ngày Lễ Tết)