Bệnh viện Vạn Phúc 1

Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 1

THÔNG TIN LIÊN LẠC

45 Hồ Văn Cống, Phường Tương Bình Hiệp, Bình Dương, Việt Nam

(0274) 377 7996

www.hoanmyvanphuc.com

     GIỜ MỞ CỬA

      Thứ hai – Thứ bảy: 07:30 – 11:30 & 13:00 – 16:30