Bệnh viện Vạn Phúc 2

Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 2

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Thửa đất 1903, tờ bản đồ DC 11.2, khu phố Bình Phước B,  Phường Bình Chuẩn, Thuận An Bình Dương, Việt Nam

(0274) 379 8725

www.hoanmyvanphuc2.com

     GIỜ MỞ CỬA

      Thứ hai – Thứ bảy: 07:30 – 11:30 & 13:00 – 16:30