Bệnh viện Đại Học Y dược cơ sở 1

Bệnh Viện Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh - Cơ Sở 1

THÔNG TIN LIÊN LẠC
 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 (028) 3855 4269
 www.umcclinic.com.vn
     GIỜ MỞ CỬA
      Thứ hai – Thứ sáu: 05:30 – 17:00
      Thứ bảy: 05:30 – 12:00