Bệnh viện Đại Học Y dược cơ sở 2

Bệnh Viện Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh - Cơ Sở 2

THÔNG TIN LIÊN LẠC
 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 (028) 3857 0757 / 3955 5548
 www.bvdaihoccoso2.com.vn
     GIỜ MỞ CỬA
      Thứ hai – Thứ sáu: 05:30 – 17:00
      Thứ bảy: 05:30 – 12:00