Bệnh viện Đại Học Y dược cơ sở 3

Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. HCM - Cơ Sở 3

THÔNG TIN LIÊN LẠC
Số 221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 (028) 3842 0070
 www.bvdaihoccoso3.com.vn
      GIỜ MỞ CỬA
       Thứ hai – Thứ sáu: 05:30 – 17:00
       Thứ bảy: 05:30 – 12:00