Bệnh viện FV - Bệnh viện Pháp Việt

Bệnh Viện FV

THÔNG TIN LIÊN LẠC
 Số 6 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 (028) 5411 3333
 www.fvhospital.com
     GIỜ MỞ CỬA
      Thứ hai – Thứ sáu: 08:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00
      Thứ bảy: 08:00 – 12:00