Bệnh viện Gia An 115

Bệnh Viện Gia An 115

THÔNG TIN LIÊN LẠC
 Số 05 Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 (028) 6288 5886
 www.giaan115.com
     GIỜ MỞ CỬA
      Thứ hai – Thứ bảy: 07:00 – 16:00