Bệnh viện hữu nghị việt đức

Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức

THÔNG TIN LIÊN LẠC

40 Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

 

(024) 3825 3531

http://benhvienvietduc.org/

     GIỜ MỞ CỬA

      Thứ hai – Thứ bảy: 07:30 – 11:30 & 13:00 – 16:30(024) 3825 3531