Bệnh viện Nhi đồng thành phố - Bệnh viện nhi đồng 3

Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố

THÔNG TIN LIÊN LẠC
15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 2253 6668
www.bvndtp.org.vn
     GIỜ MỞ CỬA
      Thứ hai – Thứ sáu: 07:00 – 11:00 & 13:00 – 16:00