Bệnh viện Nhi TW

Bệnh Viện Nhi Trung Ương - Khoa Quốc Tế

THÔNG TIN LIÊN LẠC

18/879 La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

(024)
6273 8532 / Hotline đặt hẹn: 024 6274 8900

http://www.nhp.org.vn/

     GIỜ MỞ CỬA

    Thứ hai – Thứ sáu: 07:00 – 16:30