Bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp

Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng - Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp

THÔNG TIN LIÊN LẠC
313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 3856 9147
www.bvphuchoichucnanghcm.vn
     GIỜ MỞ CỬA
      Thứ hai – Thứ sáu: 07:30 – 12:00 & 13:00 – 16:30