Bệnh viện quôc tế Minh Anh

Bệnh Viện Quốc Tế Minh Anh

THÔNG TIN LIÊN LẠC
36 Đường 1B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 6260  0848 / (028) 6260  0818
www.minhanhhospital.com
     GIỜ MỞ CỬA
      Thứ hai – Thứ sáu: 07:00 – 16:00
      Thứ bảy: 07:00 – 11:30