Bệnh Viện Sài Gòn Bình Dương

THÔNG TIN LIÊN LẠC

39 Hồ Văn Cống, Phường Tương Bình Hiệp, Bình Dương, Việt Nam

(0274) 366 8989

www.bvsaigonbinhduong.vn

     GIỜ MỞ CỬA

      Thứ hai – Thứ bảy: 07:30 – 11:30 & 13:00 – 16:30