Bệnh viện tai mũi họng Sài Gòn

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn (ENT)

THÔNG TIN LIÊN LẠC
1-3 Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 3821 3456
www.taimuihongsg.com
     GIỜ MỞ CỬA
      Thứ hai – Thứ bảy: 07:30 – 16:00