Bệnh viện tim Tâm Đức

Bệnh Viện Tim Tâm Đức

THÔNG TIN LIÊN LẠC
 Số 44 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 (028) 5411 0025
 www.tamduchearthopital.com
     GIỜ MỞ CỬA
      Thứ hai – Thứ sáu: 07:00 – 16:00
      Thứ bảy: 07:00 – 11:00