BV hung Viet

Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 34 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

((84-24) 6250 0707

www.benhvienungbuouhungviet.vn

     GIỜ MỞ CỬA

Thứ hai – Thứ sáu: 08:00 – 12:00 & 13:30 – 17:00