Bình Dương

Bệnh viện Vạn Phúc 2
Bình Dương

Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 2 – Van Phuc 2 Hospital

Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 2 THÔNG TIN LIÊN LẠC Thửa đất 1903, tờ bản đồ DC 11.2, khu phố Bình Phước B,  Phường Bình Chuẩn, Thuận An Bình Dương, Việt Nam (0274) 379 8725 www.hoanmyvanphuc2.com      GIỜ MỞ CỬA       Thứ hai – Thứ bảy:

Xem tiếp »
Bệnh viện Vạn Phúc 1
Bình Dương

Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 1 – Van Phuc 1 Hospital

Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 1 THÔNG TIN LIÊN LẠC 45 Hồ Văn Cống, Phường Tương Bình Hiệp, Bình Dương, Việt Nam (0274) 377 7996 www.hoanmyvanphuc.com      GIỜ MỞ CỬA       Thứ hai – Thứ bảy: 07:30 – 11:30 & 13:00 – 16:30

Xem tiếp »