Bảo Hiểm Sức Khoẻ Dai-ichi Chi Trả Viện Phí Tất Cả Bệnh Viện

Bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình trên toàn thế giới!

Bảo hiểm sức khỏe dai-ichi áp dụng tại tất cả Bệnh viện tại Việt Nam và nước ngoài. Giúp việc điều trị bệnh tật một cách dễ dàng vì bạn không phải lo về chi phí điều trị. Mức phí rẻ nhất thị trường cộng với phạm vi chấp nhận chi trả rộng nhất, giúp chúng ta luôn an tâm trong cuộc sống
Giờ đây, khi có Bảo hiểm sức khỏe Dai-ichi những vấn đề bệnh tật, tai nạn có thể xảy ra trong cuộc sống không còn là nổi lo. 
Mức phí bảo hiểm sức khỏe dai-ichi cho trẻ em chỉ 2,1 triệu/năm.

Các đặc điểm nổi bật của sản phẩm

Chi tiết quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu của Dai-ichi Life 5

Chương trình bảo hiểm - Linh hoạt theo nhu cầu

Linh hoạt lựa chọn Chương trình bảo hiểm với Quyền lợi tối đa (tổng số tiền chi trả cho Quyền lợi điều trị nội trú và ngoại trú) của một Bệnh tật/ Thương tật trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn cầu như sau:

Chi tiết quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu của Dai-ichi Life 4