Bảo hiểm hỗ trợ viện phí

Bảo hiểm hỗ trợ tài chính khi nằm viện và điều trị ung thư hoặc lọc thận

Có đủ nguồn tài chính để yên tâm chữa bệnh và mau chóng quay lại cuộc sống an vui là điều ai cũng mong muốn khi điều trị bệnh. Bảo hiểm hỗ trợ viện phí được thiết kế nhằm hỗ trợ chi phí khi nằm viện và các lần đều trị ung thư, lọc thận trong ngày.

Các điểm nổi bật

Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ viện phí