VIÊM PHẾ QUẢN

CHI TRẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẾ QUẢN
Góc Bồi Thường

CHI TRẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẾ QUẢN HƠN 6 TRIỆU ĐỒNG

Chia sẻ một câu chuyện của khách hàng tham gia bảo hiểm vào đầu năm 2023.Anh Minh chủ hợp đồng BHNT tiết kiệm 16tr/ năm tham gia để bảo vệ sức khỏe người trụ cột, bên cạnh đó tiết kiệm một khoản tiền sau 15 năm tham gia hợp đồng.  Sau

Xem tiếp »